Αρχαιολογικοί Διάλογοι: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων το αργότερο μέχρι την 15 Απριλίου 2018

Για δήλωση συμμετοχής στις παρακάτω συνεδρίες των ΑΔ2018, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν μία περίληψη ως 300 λέξεις απευθείας με[…]

Read more