ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ–&–ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ(παλια λαικα)