Προσωπικά Δεδομένα

Αγαπητοί επισκέπτες,
κατά την επίσκεψή σας σε αυτή τη σελίδα Δεν σας ζητάμε να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Για λόγους Ασφαλειας όλες οι IP καταγράφονται για 12 ώρες και μετά διαγράφονται.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείς (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Δύναται να υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι cookies:

Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist.
Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σου κατά την περιήγηση σου στο site μας, ώστε να μπορούμε να σου προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα ή υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες σου.
Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να σου δείξουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σου, ώστε να μην σε ενοχλούμε με ανεπιθύμητα μηνύματα.
Cookies Analytics: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σου προσφέρουμε.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών του site μας. Για να το πετύχουμε αυτό και για να καλύψουμε κάθε ανάγκη σου, χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις προτιμήσεις σου κατά τη περιήγηση σου στο site μας.

Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς.

Τα cookies παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.

 

Privacy Policy And Use Of Cookies

Dear guests,
during your visit at the pages of www.poseidonhotel.com.gr and to assure our ability to contact you and inform you about new products, you may be prompted to register your personal information (name, occupation, email address, date of birth etc.).
Any personal data is requested solely to ensure the operation of the service and cannot be used by anyone, without complying with the provisions of Law. 2472/97 regarding the protection of processing personal data, as in force each time.

What are cookies?

Cookies are pieces of information, which in the form of very small text, usually consisting of letters and numbers, are stored in the browser you use (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.), helping the efficient operation of our site.
There are 4 different types of cookies:

Functionality Cookies: which allow basic functions of the site, like adding products to cart and storage products in the wishlist.
Preferences Cookies: which “memorize” your preferences during your browsing, so we can recommend you the right products or services based on your needs.
Advertising Cookies: which show you ads related to your interests, so as not to bother you with spam.
Cookies Analytics: which allow us to evaluate the effectiveness of the various functions of our site, so as to continuously improve the experience we offer you.

Why do we use cookies?

Our primary goal is to continually upgrade the navigation experience of visitors to our site. To achieve this and to meet your every need, we use data which relate exclusively to your preferences during your browsing.

Cookies, facilitate the website to remember information about your visit, such as your preferred language and other settings.
This can facilitate your next visit and make the site more useful for you.

Cookies are important as without them, the use of the web would be a much more complex experience.